FYSIOTERAPIA KOTIKÄYNTINÄ

Jos asiakkaan toimintakyky ja liikkuminen on vaikeutunut, fysioterapia voidaan toteuttaa hänen kotonaan. Tällöin fysioterapia koostetaan edellä mainituista palveluista: asiakkaan kanssa yhdessä suunnitellaan hänen tavoitteiden ja toiveiden pohjalta mielekäs kokonaisuus.