Fysioterapeuttinen tutkiminen ja ongelman määrittäminen

Fysioterapeuttisen tutkimisen tarkoituksena on seurata, määrittää ja kuvata asiakkaan toimintakykyä niin, että sen pohjalta voidaan tehdä yksilöllinen fysioterapiasuunnitelma.

Keskeisiä fysioterapeuttisia menetelmiä ovat haastattelu, havainnointi, manuaalinen tutkiminen ja mittaaminen. Fysioterapeutti kirjaa potilaskertomukseen asiakkaan kannalta merkitykselliset havainnot.

Ongelmaa märittäessään fysioterapeutti analysoi ja arvioi havaitsemiaan oireita ja löydöksiä sekä keskustelee niistä yhdessä asiakkaan kanssa. Tutkimuslöydösten ja asiakkaan odotusten ja kokemusten lisäksi fysioterapeutti ottaa huomioon ympäristön ja yhteiskunnan mahdollisuudet ja rajoitukset sekä konsultoi muita ammattilaisia ja asiakkaan lähiyhteisöä.