Aikuisten neurologinen kuntoutus

Neurologisessa fysioterapiassa kuntoutujilla on jokin neurologinen sairaus esim. aivoveren- kiertohäiriön jälkitila, selkäydinvamma, MS-tauti, ALS tai Parkinsonin tauti.

Kuntoutus on tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään parantamaan tai ylläpitämään kuntoutujan liikkumis- ja toimintakykyä selkä tukemaan hänen selviytymistä omassa elinympäristössään, arkisissa askareissaan ja sosiaalisessa kanssakäymisessään.